Uitgever

SAS LA GABELLE: 2226, Route du Littoral - 83310 Grimaud - Frankrijk
SIRET: 49187610800011
RCS de Fréjus
SAS met een kapitaal van € 8.000.000
EU btw-nr.: FR25491876108

Tel.: +33 (0)4 94 56 31 15
Fax: +33 (0)4 94 56 49 61
E-mail: campingplagegrimaud@wanadoo.fr

Publicatiemanager: Catherine RABEAU

 

Webhosting

OVH: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk
RCS de Lille Métropolele: 42476141900045
SAS met een kapitaal van € 10.069.020

Tel.: +33 (0)9 72 10 10 10

 

Colofon

Technische realisatie van de website
Cassiopée: C/. Emilio González López, 78 bajo - 15011 La Coruña - Spanje
Sandrine PARENT, EU btw-nr.: ESX4581636J
E-mail: sandrine.parent@cassiopee-sp.com
Web: cassiopee-sp.com

Concept en realisatie van de content
Karine RABEAU

Fotografie
Karine RABEAU & ESE Communication Draguignan

 

Toegang en gebruiksvoorwaarden van deze website

Door de website www.camping-de-la-plage.fr, hierna "de site", "de website" of "deze website" genoemd, te gebruiken gaat u zonder voorbehoud akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden.

Camping de la Plage doet zijn best ervoor te zorgen dat de website steeds toegankelijk is, maar heeft in dezen geen resultaatverplichting. De toegang tot de site kan tijdelijk worden onderbroken in verband met onderhoud, updates of andere redenen, met name van technische aard. Wanneer de site om wat voor reden dan ook niet bereikbaar is, kan SAS LA GABELLE niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze onderbrekingen en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen voor de gebruiker.

Camping de la Plage behoudt zich het recht voor op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de huidige gebruiksvoorwaarden van de site te wijzigen.

De hyperlinks op deze website kunnen de gebruiker leiden naar sites van derden. Raadpleging van deze externe sites valt onder de keuze en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Camping de la Plage wijst alle aansprakelijkheid voor de inhoud van deze sites af.

 

Intellectuele eigendom

Deze website wordt beschermd door de Franse wetgeving inzake intellectuele eigendom en door internationale conventies. Reproductie van de site of gedeelten ervan (logo, teksten, foto’s, kaarten en andere documenten) is streng verboden, tenzij vooraf schriftelijk toestemming is verkregen van de rechthebbenden, conform artikel L 122-4 van de Franse wet inzake intellectuele eigendom.

 

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld kunnen digitaal worden verwerkt. De verzameling van gegevens is aangemeld bij de Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) onder nummer 1965356 v 0. Conform de Franse wet van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en privacy heeft de gebruiker recht op toegang tot en correctie en verwijdering van de gegevens die hem/haar betreffen. Om gebruik te maken van dit recht moet de gebruiker een verzoek daartoe indienen bij de Camping de la Plage. Dit kan middels een brief naar SAS LA GABELLE, 2226 Route du Littoral, 83310 Grimaud, Frankrijk, of een e-mail naar campingplagegrimaud@wanadoo.fr.

Camping de la Plage verplicht zich de persoonlijke gegevens die de gebruiker binnen het kader van het gebruik van de site heeft gedeeld vertrouwelijk te verwerken. Camping de la Plage kan per e-mail directe aanbiedingen of nieuwsbrieven naar de gebruiker sturen, mits deze daarvoor expliciete toestemming aan de camping heeft gegeven bij het invullen van zijn of haar gegevens.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. In een cookie worden navigatie-informatie van de gebruiker en bepaalde andere gegevens opgeslagen, waaronder een id-nummer waaraan de computer van de gebruiker bij volgende bezoeken aan de site kan worden herkend.

Camping de la Plage gebruikt deze cookies alleen om de service voor de gebruiker te personaliseren en de navigatie te vereenvoudigen.

De gebruiker van de site kan plaatsing van cookies voorkomen met een instelling in zijn browser. Zie voor meer informatie www.cnil.fr.

Als er geen cookies mogen worden geplaatst, kunnen bepaalde pagina's van de site minder goed werken.

 

Toepasselijk recht - Jurisdictie

De gebruiksvoorwaarden van de onderhavige website vallen onder het Franse recht. Ieder geschil met betrekking tot deze site wordt voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van een Franse rechtbank.

 

Laatste keer bijgewerkt: 17 mei 2016.

Onze campingplaatsen

Aan zee of in de schaduw van de pijnbomen

Verkennen